Westhoek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

WESTHOEK

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Het Bildt

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Doorsneden: I opnieuw doorsneden van zilver en groen met in het schildhoofd, op de deellijn lopend twee achterelkaar aan lopende rode schapen, het achterste schaap op het midden van het schild; II doorsneden van goud en blauw in de vorm van een naar links overslaande golf."

Wapen van Westhoek/Coat of arms (crest) of Westhoek

Oorsprong/verklaring

Al geruime tijd leefde onder de bewoners van Westhoek de wens om een eigen wapen te hebben. De vanuit het dorp aangeleverde ideeën werden door de heer Gesing in een wapenontwerp vertaald.

Hierbij werd tevens een rijmpje geleverd, daar men de mening was toegedaan dat dit een voorwaarde was voor een wapenaanvraag.
'n Golf en 'n dyk met skapen, is 't Westhoekster wapen.

Dat idee was natuurlijk ontstaan, omdat de overige dorpswapens in Het Bildt wel op een dergelijke manier zijn ontstaan. Het idee was dermate aardig dat de Rie het rijmpje (als een soort wapenspreuk) zonder meer accepteerde. Hierbij dus opgemerkt dat het rijmpje is gebaseerd op het wapen en niet, zoals bij de overige dorpen het geval is, andersom!

Het aangeboden ontwerp plus het achterliggende verhaal boden voldoende gegevens om tot een heraldisch verantwoord geheel te komen. De kleuren zijn gebaseerd op de Bildtse vlag.

De dijk met de schapen spreekt voor zich, iedereen die wel eens deze omgeving heeft bezocht, herkent dadelijk dit beeld. Het rood voor de schapen is genomen om te voorkomen dat er tegen heraldische regels gezondigd werd; geen metaal op metaal (goud [=geel] op goud of zilver [=wit] op zilver) en geen kleur op kleur. Derhalve in dit geval dus geen witte schapen. Daar bruin in de heraldiek niet gebruikelijk is, was rood de dichtst naastliggende kleur. Bovendien konden op deze manier alle kleuren van de Bildtse vlag worden gebruikt. De schapen zijn in de (heraldische) rechterhoek geplaatst om nog even de naam van het dorp aan te geven.

Een Friese heraldische eigenaardigheid is het om het schild als landkaart te bezien, noord is boven, west derhalve (heraldisch) rechts; de Westhoek dus.

De golf heeft hier een dubbele betekenis; ten eerste natuurlijk de achter de dijk liggende zee en ten tweede een herinnering aan de "Golf van Onrust", een monument hier ter plaatse, dat herinnert aan de arbeidersbeweging aan het eind van de 19de eeuw.

De golf is in het goud (geel) geplaatst om de dijk extra te accentueren en om weer te voorkomen dat kleur op kleur (blauw op groen) zou worden toegepast. Het goud is tevens het symbool voor de "gouden hoep" zoals in Friesland de dijk ook wordt genoemd en zoals die ook in de vervallen wapens van de voormalige zeewerende waterschappen voorkwam (o.a. "De Bildtpollen").

Het gehele wapenbeeld vertoont dus de lokale situatie: zee, de met gras begroeide dijk met schapen.


Literatuur: Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site