Wijmbritseradeel

From Heraldry of the World
(Redirected from Wymbritseradiel)
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Wijmbritseradeel/Arms (crest) of Wijmbritseradeel
WYMBRITSERADIEL (1984-2010)
WIJMBRITSERADEEL (17e eeuw-1984)

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1818) Van lazuur beladen met 7 leliën van goud, paalsgewijze geplaatst 2,3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon.
  • (1975) Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels.
  • (1984) Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1; in een hartschild van goud een kogge van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818 en gewijzigd op 1 november 1975 en 16 maart 1984.

Afbeeldingen

Op oude zegels van de grietenij komen altijd een halve adelaar en een wisselend aantal lelies voor, de oorsprong van beide elementen is niet duidelijk. In 1818 werden alleen de lelies verleend als wapen.

Al in 1963 vroeg het Rijksarchief in Friesland aan de Hoge Raad van Adel of het historische wapen niet hersteld kon worden. De Raad adviseerde daarop positief, maar de gemeente vroeg geen wijziging aan. Pas in februari 1975 vroeg de gemeente een nieuw wapen aan.

Het hartschild in het laatste wapen gaat terug op het oudste zegel van IJlst, waarop een kogge voorkwam.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven:Blauhûs, Folsgeare, Gastmer, Heech, Oudega, Skearnegoutum, Tearns, Woudsend.

Afbeeldingen

Literatuur: Dull tot Backenhagen, z.j.; Leeuwarder Courant, 6 juni 1975.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.504
  • Waarvan afbeeldingen: 14.926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site