Zevenaar

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ZEVENAAR

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2005 Angerlo; 2018 Rijnwaarden (1985 Herwen en Aerdt, Pannerden)

I : 5 mei 1958
"Gedeeld : I in keel een hartschild van zilver, beladen met een karbonkel van sinopel, waaruit 8 stralen van goud over het gehele veld gaan, II in goud een van keel en zilver geschakeerde dwarsbalk in 3 rijen, over alles heen een hartschild van goud, beladen met een gothische hoofdletter Z van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Zevenaar

II : 21 februari 2019
"Gedeeld; I in keel een karbonkel van goud, waar overheen een hartschildje van goud, beladen met een gotische hoofdletter Z van sabel; II in goud een burcht van keel, geopend en verlicht van het veld en voor de deuropening een slagboom van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Zevenaar

Oorsprong/verklaring

Het nieuwe wapen van 2019 is een combinatie van de karbonkel en de letter Z uit het oude wapen van Zevenaar, en de toren met tolhek uit het oude wapen van Rijnwaarden.

Het oudere wapen is samengesteld uit de wapens van het graafschap Kleef (I) en het graafschap Mark (II). Het hartschild met de letter Z is afgeleid van oude stadszegels.

Zevenaar voerde tot 1958 geen officieel wapen. De stad maakte gebruik van een wapen, waarop drie Gothische letters Z en als schildhouders twee bossen met ieder 7 korenaren. Dit wapen was samengesteld uit twee historische elementen, de letter uit het stadszegel, de korenaren waren een sprekend element.

Wapen van Zevenaar/Coat of arms (crest) of Zevenaar

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Zevenaar/Coat of arms (crest) of Zevenaar

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Zevenaar/Coat of arms (crest) of Zevenaar

Poststempel 1974
Wapen van Zevenaar/Coat of arms (crest) of Zevenaar

Poststempel 1985
Wapen van Zevenaar/Coat of arms (crest) of Zevenaar

Poststempel 1994

In 1957 kwam de gemeente met het volgende voorstel voor een nieuw wapen:
"Gedeeld : I Doorsneden : a Kleef, b Mark; II in goud drie Gothische hoofdletters Z."

De Hoge Raad van Adel had bezwaar tegen de drie letters Z en kwam met het volgende voorstel:
"Gevierendeeld : I Kleef, II Mark, III in goud een letter Z en IV in keel 7 korenaren van goud, met een gestrekt lint van sinopel tezamen gebonden."

Om onverklaarde redenen kwam de gemeente echter met het ontwerp van het huidige wapen naar voren. De korenaren waren weggelaten, omdat het sprekende element niet overeenkwam met de historische verklaring van de naam.

De korenaren waren echter wel historisch. De oudsts bekende afbeelding dateert uit 1670 en staat op de klok van de N.H. kerk. Ook het 18e eeuwse zegel van Zevenaar en het Ambt Lymers vertoont de korenaren. Ze komen ook voor in deverse andere bronnen uit de 18e eeuw.

De letter Z is veel ouder. De oudste afbeelding dateert uit 1515 op het schepenzegel van de stad. Het zegel vertoont de H. Maria met voor zich twee schildjes; enerzijds het schildje met het wapen Kleef-Mark (zie onder), anderzijds een schildje met de letter Z. Diverse andere (oudere) zegels laten wel de H. Maagd zien, maar enkel met het schildje Kleef-Mark. De oudste afbeelding daarvan dateert uit 1473, dus zelfs van voor de satdsrechten van 1487. Dergelijke zegels werden tot 1733 gebruikt.

In 1698 liet de stad de H.Maria uit het zegel verdwijnen. In plaats daarvan kwam een zegel met drie keer de letter Z op een schild. Dit wapen bleef dus officieus tot 1958 in gebruik. De korenaren werden op of rond het wapen toegevoegd in de loop van de vorige eeuw. Zevenaar verkreeg de stadsrechten van Johan II van Kleef en Mark. Het wapen op zich is ontstaan na het huwelijk van Adolf II graaf van Mark met Margaretha van Kleef (begin 14e eeuw). De Liemers, waartoe Kleef behoorde werd in 1406 door Reinoud IV van Gelre in leen gegeven aan Adolf van Kleef en Mark. Sindsdien is Zevenaar altijd in bezit geweest van de graven van Kleef en hun opvolgers. Dit was voldoende historische grond voor opname van het wapen Kleef-Mark in het gemeentewapen.

Na 1958 bleef men in de gemeente echter nog wel gebruik maken van oude elementen:
Op het raadhuis werd in 1959 het wapen geplaatst, gehouden door de H. Maria; en in de hal werd de spreuk aangebracht Septem Spicas Lego (zeven aren lees ik bijeen).


Literatuur: Petersen, 1982g; Janssen, 1911


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site