Âldegea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ÂLDEGEA - ALDEGA

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Gaasterlân-Sleat

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een tot de schildranden reikende ruit van goud, beladen met een burcht van keel, gedakt van azuur, met een geopende poort en twee vensters verlicht van het veld; de burcht ter weerszijden en van onderen vergezeld van een turf van sabel; in de rechterbovenhoek van het schild een lelie van goud."

Wapen van Âldegea

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van het waterschap De Groote Noordwolderpolder. Het dorp ligt midden in het gebied van dit waterschap. De burcht is een herinnering van de state van Yge Gaeles van Galema, die in het dorp was gelegen. Ook de lelie is afkomstig uit zijn wapen. De turven gven aan dat het dorp in een veengebied ligt. De kleuren zijn afgeleid van het veen (azuur) met het dorp (burcht) gelegen op een zandwal (goud).


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:

Click on the image to support the site !
Support the site:

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1992