Heech

From Heraldry of the World
Revision as of 15:11, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEECH - HEEG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In azuur een aal van goud, geplaatst in omgekeerde S-vorm en een vrijkwartier doorsneden van keel en zilver, beladen met een lelie van het een in het ander."

Wapen van Heech

Oorsprong/verklaring

Het wapen duist op de visvangst ter plaatse en het geld dat dat opleverde. De lelie is afkomstig van het gemeentewapen van Wymbritseradiel.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiteratuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990