Irnsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Oorsprong/verklaring

De witte golvende baan is de rivier de Boorn. Rood en wit zijn de kleuren van de voormalige gemeente Rauwerderhem. Het klaverkruis is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige was de R.K. kerk gewijd.


Literatuur: De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink