Irnsum

From Heraldry of the World
Revision as of 17:34, 10 May 2013 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens''' |width="15%"|50 px|right |}" to "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the W)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

JIRNSUM / IRNSUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Irnsum.gif


Oorsprong/verklaring

De witte golvende baan is de rivier de Boorn. Rood en wit zijn de kleuren van de voormalige gemeente Rauwerderhem. Het klaverkruis is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige was de R.K. kerk gewijd.

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl