Irnsum

From Heraldry of the World
Revision as of 08:36, 9 September 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "{{media}} Literatuur :" to " '''Literatuur''':")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

JIRNSUM / IRNSUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Irnsum


Oorsprong/verklaring

De witte golvende baan is de rivier de Boorn. Rood en wit zijn de kleuren van de voormalige gemeente Rauwerderhem. Het klaverkruis is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige was de R.K. kerk gewijd.


Literatuur: De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl