Irnsum

From Heraldry of the World
Revision as of 10:24, 8 January 2017 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "|Arms of {{PAGENAME}}" to "|Arms (crest) of {{PAGENAME}}")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

JIRNSUM / IRNSUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Irnsum


Oorsprong/verklaring

De witte golvende baan is de rivier de Boorn. Rood en wit zijn de kleuren van de voormalige gemeente Rauwerderhem. Het klaverkruis is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige was de R.K. kerk gewijd.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl