Naval Aviation Command, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I fält av silver två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i svart.

Origin/meaning

The Anchors and Gun Barrels symbolises the Navy. To this has been added Wings thus symbolising Naval Aviation. Approved 1995 (TFG 950009).


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:eBay shop
Download shop

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.