Oostburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Oostburg/Arms (crest) of Oostburg
Het wapen van 1817
Wapen van Oostburg/Arms (crest) of Oostburg
Het wapen van 1835
Wapen van Oostburg/Arms (crest) of Oostburg
Het wapen van 1971
OOSTBURG

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van zilver, beladen met een burg in zijn natuurlijke kleur verzeld en chef van een degen van zilver, gevest van goud, geplaatst en fasce. Het schild gedekt met een kroon van goud. (NB : de kroon heeft 14 (11+3) parels en uit twee hangtorentjes komt een naar binnen gekeerde hoornblazer)
  • (1835) Van zilver, beladen met een burg van sabel verzeld en chef van een degen van zilver, gevest van goud, geplaatst en fasce. Het schild gedekt met een kroon van goud. (NB : de kroon heeft 14 (11+3) parels en uit twee hangtorentjes komt een naar binnen gekeerde hoornblazer)
  • (1971) In zilver een schuinbalk van azuur en een hartschild van zilver met een gekanteeld kasteel van sabel, bestaande uit een gedekte poort met deuren en 2 zijtorens, boven de poort een toren en op de zijtorens 2 gedekte hangtorentjes waaruit 2 horenblazers van natuurlijke kleur tevoorschijn komen, gekleed van keel en blazend op gouden horens. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817, herzien op 13 juni 1835 en gewijzigd op 19 februari 1971.

De burcht als wapen voor Oostburg is, met de hoornblazers, al bekend van zegels uit 1276 (waarschijnlijk geslagen na het verkrijgen van de stadsrechten in het midden van de 13e eeuw). Op niet alle zegels werden de hoornblazers echter afgebeeld, of zijn ze in ieder geval niet herkenbaar. Op een vijftiende eeuws zegel wordt de burcht vergezeld van een plant, later werden een zwaard en een terras toegevoegd. In het nieuwe wapen symboliseert de burcht de centrumfunctie van Oostburg in het Vrije van Sluis. Voor het Vrije van Sluis, zie Groede.

Op de kaart van Pourbus uit 1571 staat het stadswapen, maar ook het wapen van Oostburg Ambacht vermeld, hetzelfde wapen als de stad, maar met een klein schild van het Vrije in de poort. Dat laatste wapen wordt ook in 1619 weer afgebeeld.

Op de bodebus (het ornament gedragen door de gemeentelijke bode) van Oostburg uit de 18e eeuw, wordt het wapen afgebeeld zonder de hoornblazers, maar met de letters O en B ter weerszijden van de toren. Boven het wapen staat een kroon van drie bladeren en twee parels. Het wapen zoals afgebeeld op de bodebus (Uit : Agterberg, 1981/2)

Afbeeldingen

Literatuur: Boekhout, 1977; Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962, Agterberg, 1981/2, Agterberg, 1981/2


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site