Stiphout

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

STIPHOUT

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1968 Aarle-Rixtel (1997 Laarbeek), Helmond
Toevoegingen : -

I : 15 december 1885
"Het eerste en vierde kwartier van sabel, beladen met een van keel getongden leeuw van goud; het tweede en derde kwartier van zilver, beladen met een van goud gekroonden en getongden leeuw van keel."

NB : de leeuwen zijn ook genageld respectievelijk van keel en goud. De beschrijving spreekt ook over een randschrift met Gemeentebestuur van Stiphout.

Wapen van Stiphout

Oorsprong/verklaring

Het wapen is het wapen van de Hertogen van Brabant uit het Leuvense huis en vertoont de Brabantse leeuw samen met de Limburgse leeuw. Van Stiphout is een schepenbank en bijbehorend zegel bekend sinds 1428. Het vertoont het gevierendeelde hertogelijke wapen, waardoor het waarschijnlijk uit de 14e eeus stamt. Het tweede zegel is belend sinds 1623 en geeft hetzelfde wapen met de als randschrift "O Sacrum Convivium" (O Heilige Maaltijd). Deze vreemde spreuk voor een zegel (gebruikelijk is Zegel van...) slaat op het Mirakel van Stiphout of het Sacramentswonder.

Dit wonder is bij Wikipedia beschreven als :
Het Sacramentswonder van Stiphout vond plaats in 1342 , toen de bliksem insloeg in de kerk. Terwijl de pastoor niets kon ondernemen tegen de brand verzocht een boer, Jan Baloys om de kerk te mogen binnengaan teneinde het Heilig Sacrament te kunnen redden. De vlammen deerden de boer niet, doch weken uiteen zodat hij het Sacrament in veiligheid kon brengen. Toen hij terug naar huis ging, waren zijn akkers reeds omgeploegd.

Na deze gebeurtenis werd de voormalige kerk een bedevaartsoord , waar vooral 'door de duivel bezetenen' hun toevlucht zochten. Gedurende de 18e en 19e eeuw raakte deze bedevaart in onbruik.


Het oude zegel van Stiphout

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Het feit dat de Hoge Raad van Adel in 1885 het randschrift beschreef voor een wapen, gaf aanleiding tot een discussie in het maandblad De Nederlandsche Leeuw. Een randschrift wordt namelijk nooit bij een wapen gevoerd, alleen op een zegel. De Hoge Raad van Adel had het dan ook niet mogen beschrijven. In 1704 werd een nieuw zegel gesneden, met daarop twee wapenschilden onder een kroon en de boven genoemde spreuk. Het ene schild was het wapen van de familie Van Leefdaal, het andere het hertogelijke wapen. De familie Van Leefdaal verkreeg de heerlijkheid in 1646 en bleef dat tot 1793.

In 1815 schreef de burgemeester dat het oude zegelstempel verloren was gegaan en dat het hem niet nodig leek dat een kleine gemeente zoals Stiphout een eigen wapen zou moeten voeren. Tenzij de Hoge raad van Adel dit zou verplichten. Dat gebeurde niet en het duurde dus tot 1885 eer er een wapen werd verleend. Waarop in 1885 een wapen werd aangevraagd is niet meer bekend.

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen aan te passen en te gebruiken als dorpswapen. Ter onderscheiding van andere wapens met het hertogelijk wapen, werden ook elementen van het wapen van Leefdaal toegevoegd.

Dit ontwerp is zover ik weet niet als dorpswapen ingevoerd.


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

eBay shop
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Sassen, 1886 (2x).