Sundbyberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I silversköld en röd bjälke belagd med en åska av samma metall åtföljd av trenne röda kugghjul två över och ett under.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1928. The Thunderbolt symbolises the Electrical Industry and the Cog Wheels symbolises the Mechanical Industry.The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992