Veghel

From Heraldry of the World
Revision as of 12:49, 16 April 2022 by Knorrepoes (talk | contribs)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VEGHEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 2017 Meierijstad
Toevoegingen : 1994 Erp

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met een bisschop, gemijterd, gestaafd, en houdende in zijn linkerhand een kerk, alles van goud; ter wederzijde een schild van lazuur; het eerste beladen met 4 leeuwen van goud en het tweede beladen met 5 kroezen, mede van goud."

NB : het eerste schildje is omzoomd met een streepzoom en gedeeld met een streepkruis, beide van goud.

Wapen van Veghel

II : 2 december 1994
"In sabel een schuinkruis, geblokt van keel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Veghel

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen van Veghel bestond uit een slechte afbeelding van het oude schependomszagel, verleend in de rijkskleuren, aangezien de gemeente bij de aanvraag geen kleuren had aangegeven. Het wapen vertoont de patroonheilige (H. Lambertus) en twee kleine schildjes; een gevierendeeld schild van Brabant-Limburg en een schildje met het wapen van Erp in sterk verbasterde vorm (in sabel een schuinkruis, geschakeerd van keel en zilver).

Veghel kende een hertogelijke sche­penbank (in ieder geval sinds 1392), die tot 1566 een zegel gebruikte met een afbeel­ding van de parochieheilige Sint Lambertus, die een model van de Luikse St.Lambertuskerk in zijn linkerhand houdt. Rechts van hem is het gevierendeelde wapen van de hertog van Brabant opgenomen.

Toen Veghel in 1566 als heerlijkheid werd verpand, heeft de nieu­we heer, Walraven van Erp sr., een nieuw stempel laten snijden met daarin tevens zijn wapen. Ondanks het feit dat de pandheer­lijkheid in 1642 werd gelost, heeft de schepenbank/gemeente laatstgenoemd zegel tot 1815 in gebruik gehouden. Het wapen van 1817 is gelijk aan de inhoud van het schependomszegel.


Wapen van Veghel

Het oude zegel van Veghel
Wapen van Veghel

Stempel van de voormalige gemeente
Wapen van Veghel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Veghel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Veghel

Het oude wapen op het gemeentehuis
Wapen van Veghel

Poststempel 1971
Wapen van Veghel

Poststempel 1984

Na de samenvoeging met Erp werd in eerste instantie een nieuw wapen ontworpen, met de elementen uit het oude wapen; een gevierendeeld schild van Brabant-Limburg met als hartschild het wapen Erp. En als schildhouder de H. Lambertus.

Dit wapen was al eerder ontworpen door de Noord Brabantse Commissie voor Wapen en Vlaggenkunde.

Dit ontwerp werd door de Hoge Raad van Adel niet aanvaard, en uiteindelijk werd het oude wapen van de Heen van Erp als wapen aangenomen.

Wapen van Veghel

Het ontwerp voor het nieuwe wapen

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiteratuur : vHam, 1986; Schutte, 1996a