Boshof

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

BOSHOF

Province: Free State
District Municipality : Lejweleputswa
Municipality : Tokologo

Arms (crest) of Boshof

Official blazon

  • (af)

Wapen: In goud, 'n doringboom op 'n grasgrond, albei van natuurlike kleur, en op 'n skildhoof van blou 'n regopgeplaaste sleutel van goud, tussen regs 'n heraldiese fontein en links 'n driehoekige diamant van silwer.
Helmteken: Tussen 'n vlug van rooi 'n oop boek van silwer, goud gesnee.
Wrong en Dekklede: Goud en blou.
Skildhouers: Twee springbokke van natuurlike kleur.
Wapenspreuk: MOEDIG VOORUITSTREWEND VERSIGTIG

  • (en)

Arms: Or, on a mount Vert a thorn-tree proper; on a chief Azure a key erect, between dexter a heraldic fountain and sinister a triangular diamond Argent.
Crest: Between a pair of wings Gules an open book Argent edged Or.
Wreath and mantling: Or and Azure.
Supporters: Two springboks proper.
Motto: MOEDIG VOORUITSTREWEND VERSIGTIG

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 16, 1972.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literature :