Eda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

EDA

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1971 Järnskog (1952 Skillingmark), Köla

Eda kommunvapen

Official blazon

I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en femuddig skans, allt av silver.

Origin/meaning

The arms were officially granted on September 24, 1948.

The arms show the Eda fortress on the shore of the Bysjö lake.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992