Fryksände

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

FRYKSÄNDE

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1952 Lekvattnet
Incorporated into : 1967 Torsby

Fryksände kommunvapen

Official blazon

I fält av silver inom en blå bård en roddbåt för två par åror och däröver två korslagda, uppåtriktade åror, allt av blått.

Origin/meaning

The arms were officially granted on February 3, 1958.

The boat and oars are taken from the seal of the Fryksdal härad, known since 1638. The blue and silver are taken from the arms of Värmland.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992