Geldrop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GELDROP

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 2004 Geldrop-Mierlo
Toevoegingen : 1921 Zesgehuchten

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met 3 harten van goud, staande 2 en 1."

Wapen van Geldrop

Oorsprong/verklaring

Het dorp Geldrop is bekend sinds 1296. Het dorp maakte deel uit van de gelijknamige heerlijkheid. Deze heerlijkheid viel officieel onder Gelre, maar was omsloten door Brabants gebied. In de loop der 14e eeuw worden diverse pogingen ondernomen om het gebied bij Brabant te betrekken. Of dit uiteindelijk officieel gelukt is is niet duidelijk, wel behoort het gebied sinds het begin der 15e eeuw administratief tot de Meierij van 's Hertogenbosch.

De schepenbank van het dorp bestond in ieder geval al voor 1371. De schepenen zegelden met het gemeenschappelijk zegel, niet met hun eigen wapens. De oudst bewaarde zegelafdruk dateert uit 1561 en vertoont al een schild met 3 harten. Gezien de spelling op het zegel (Gheldrop ipv Gheldorp) is het na 1400 gesneden. Ook het tweede zegel, uit 1616 vertoont zeer duidelijk harten. Dit zegel blijft in gebruik tot de Bataafse Republiek.

Wapen van Geldrop

Het zegel in 1616

Waar komen nu die harten vandaan ? De geslachten die in bezit waren van de heerlijkheid, Van Geldrop (-1456), Van Goor (1456-1462), Van Horn (1462-1552) en anderen, voerden geen harten in hun wapens. De stelling dat de harten vervormde hoorns van Horn zijn, is niet mogelijk, aangezien het een ouder wapen betreft. De oudste heren, Van Geldrop, voerden in hun wapen een keper, geen harten. Ook de mogelijkheid dat het ooit meerbladeren (plompebladeren) zijn, geweest maakt het niet duidelijker. De plompebladeren zijn afkomstig uit het wapen van de heten van Geldrop van voor 1367, waarschijnlijk was dat een zijlinie van de familie Van Gemert die deze bladeren voerde. De oorsprong en de kleuren van het wapen zijn dus onbekend.

Wat betreft de kleuren is er het wapen van de in Geldrop geboren vicaris van 's Hertogenbosch, Joost Houbraecken (1619-1681) die een wapen voerde van goud met 3 harten van keel. Of hij de kleuren van zijn geboortedorp heeft overgenomen is niet bekend. De huidige kleuren zijn de rijkskleuren, door de Hoge Raad van Adel verleend bij gebrek aan originele kleuren.

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen te herstellen in de historische kleuren en de harten te vervangen door plompebladeren:

Wapen van Geldrop

Het ontwerp van 1996.

Dit ontwerp is verder door de gemeente niet opgevolgd en ook door de nieuwe gemeente niet als dorpswapen ingevoerd.

Geldrop.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Geldrop

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Geldrop

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Geldrop

Briefhoofd, +/- 1988
Wapen van Geldrop

Poststempel 1988


Literatuur: Melssen, 1986a; Schampers et al, 1996.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink