Nor

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NOR

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1952 Segerstad
Incorporated into : 1971 Karlstad

Arms of Nor

Official blazon

I fält av silver en av vågskuror bildad blå ginbalk, ovan och nedan åtföljd av ett svart topografiskt järnverkstecken.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1956.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !

Arms of Nor

The arms in the village

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Image from Wikipedia (author Lokal_Profil)