Rauwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RAARD - RAUWERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Rauwerd

Oorsprong/verklaring

Als basis diende het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem, aangevuld met de rozen uit het wapen van de familie Jongema, die op Jongemastate woonden.


Literatuur: De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink