Sunne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SUNNE

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1963 Stora Sunne (1952 Sunne rural municipality, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik); 1971 Gräsmark, Lysvik

Sunne kommunvapen

Official blazon

I blått fält en genomgående bro av silver i ett spann, åtföljda ovanför av två korslagda båtshakar överlagda med en stolpvis ställd yxa och undertill av en framifrån sedd båt, allt av silver.

Origin/meaning

The arms were registered in 1974.

The arms are those of the former Sunne rural municipality.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992