Torsby

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TORSBY

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1967 Fryksände (1952 Lekvattnet), Vitsand (1952 Nyskoga); 1971 Östmark; 1974 Finnskoga-Dalby (1952 Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby), Norra Ny

Torsby kommunvapen

Official blazon

I fält av silver inom en blå bård en roddbåt för två par åror och däröver två korslagda, uppåtriktade åror, allt av blått.

Origin/meaning

The arms were officially granted on December 30, 1966.

These are the old arms of Fryksände.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992