De Lemmer

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE LEMMER

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Lemsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In azuur een arm van zilver, gekleed van keel, komende uit een wolk van zilver, geplaatst in de linkerschildrand, en dragende een stok van zilver, waaraan een schuinlinks geplaatst kruisvaandel van keel, met kruis van zilver. "

Wapen van De Lemmer

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet geheel duidelijk. Het is bekend van een uit 1695 daterend handschrift van Andries Schoenmaker.


Literatuur : Informatie gemeente Lemsterland