Lede en Oudewaard

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LEDE (LEEDE) EN OUDEWAARD

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1822 Kesteren (2002 Neder Betuwe)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen, maar gebruikte onderstaand heerlijkheidswapen, verleend op 7 april 1819.

Leedeou.jpg

Het wapen is overgenomen in het wapen van Kesteren.

De heerlijkheid Leede was een Gelders leen, de hoge heerlijkheid Oudewaerd was een leen van de St. Paulus abdij te Utrecht.


Literatuur : brief van de rijksarchivaris te Gelderland aan de gemeente Kesteren, dd 24-02-1954