's Graveland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

's GRAVELAND

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2002 Wijdemeren
Toevoegingen : 1966 Ankeveen, Kortenhoef, Weesperkarspel (ged, 1846 Bijlmermeer)

I : 26 juni 1816
"Van keel beladen met een trapgans van zilver, gekroond van goud."

NB : de gans staat op een grond van sinopel.

Arms (crest) of 's Graveland

II : 20 juli 1967
"Een ingebogen, tot de bovenrand van het schild reikende punt van azuur, beladen met een snoek van goud, aan de rechterzijde van de punt in keel een omgewende trapgans van zilver, gekroond van goud; aan de linkerzijde van de punt in zilver een ooievaar van azuur. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Arms (crest) of 's Graveland

Oorsprong/verklaring :

Het wapen van 's Graveland dateert uit 1641. Op 12 juli van dat jaar verleenden de Staten van Holland en Westfriesland aan de schout van 's Graveland het recht om een wapen te voeren met daarop een gekroonde vogel. In de tekst wordt echter niet vermeld welke vogel hier afgebeeld is.

In latere documenten wordt steeds gesproken over een trapgans. Dit is een andere naam voor de Grote Trap. Deze vogel, die inmiddels niet meer in de gemeente voorkomt, was in de 17e eeuw vrij talrijk. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze karakteristieke vogel opgenomen werd in het nieuwe wapen.

De trap is echter al in de 17e eeuw verkeerd afgebeeld, namelijk meer als een gewone gans. Ook in de wapentekeningen van 's Graveland wordt meer een verband gelegd met het 'gans' gedeelte van de naam in plaats van op het 'trap' gedeelte.

Na de samenvoeging van 's Graveland met Ankeveen en Kortenhoef moest er een nieuw wapen komen. De beschrijving van het eerste ontwerp luidde alsvolgt :
Gevierendeeld : I van keel beladen met een trapgans van zilver, dragende een gouden kroon met 3 bladeren; II van goud, beladen met een met een zilveren hoefijzer beslagen paardehoef van sabel; III van zilver beladen met een reiger van azuur; IV van keel beladen met een pelikaan met gespreide vleugels zittende op een nest met 5 jongen, alles van zilver.

In dit ontwerp zijn de wapens van de verschillende gemeenten samengevoegd. Het wapen van Kortenhoef was echter nooit officieel bevestigd en ook meer een familiewapen. De Hoge Raad van adel ging daarom niet akkoord. Voor Kortenhoef is daarom in het nieuwe wapen een snoek opgenomen als symbool.

Wapen van 's Graveland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van 's Graveland

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van 's Graveland

Poststempel 1984
Wapen van 's Graveland

Poststempel 1999
Wapen van 's Graveland

Briefhoofd, +/- 1999


Literatuur: Sierksma, 1980


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink