's Gravesloot

From Heraldry of the World
Revision as of 08:38, 9 September 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " [[Category:Nederlandse" to "{{media}} [[Category:Nederlandse")
Jump to navigation Jump to search

This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


's GRAVESLOOT

Provincie : Utrecht
Opheffing : 1857 Kamerik (1989 Nieuwkoop, Woerden)
Toevoegingen : -

De gemeente is in 1818 ontstaan als afsplitsing van de gemeente Kamerik. In 1857 is deze splitsing weer ongedaan gemaakt.

Een eigen wapen heeft de gemeente nooit gevoerd.


Literatuur: Den Uyl, 1957


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink