's Heerenjansland

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


s HEEREN JANSLAND
(Tegenwoordig Sirjansland)

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1819 Oosterland (1961 Brouwershaven (1997 Schouwen-Duiveland), Duiveland (1997 Schouwen-Duiveland))
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
"Ingehoekt gedeeld van 3½ stuk van zilver en sabel en een schildhoofd van goud, beladen met 3 schapen van zilver, staande op een losse grond van sinopel, de middelste omgewend."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van 's Heerenjansland / Arms of 's Heerenjansland

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van Duiveland (geren) met in het schildhoofd een onderscheiding voor 's Heerenjansland. Het is afgeleid van het in de 17e eeuw al gevoerde heerlijkheidswapen. Bij Smallegange zijn de kleuren van de geren echter omgedraaid en stonden de drie schapen alle drie dezelfde kant op. Tevens is het schildhoofd van keel in plaats van goud. Op de wapenkaart van Verburcht lopen de geren door tot de schildrand en staat er niets in het schildhoofd.

Wanneer welke wijzigingen zijn doorgevoerd is niet bekend. In de brief van de aanvraag van het wapen van 6 november 1816 werd geen achtergrond of oorsprong gegeven, de bijgevoegde tekening is als zodanig overgenomen.

Wapen van 's Heerenjansland / Arms of 's Heerenjansland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Smallegange, 1696