Öckerö

From Heraldry of the World
Revision as of 11:36, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ÖCKERÖ

Province (Landskap): Bohuslän
County (Län): Västra Götalands län

Öckerö kommunvapen
Official blazon
Swedish

I blått ett stim sillar av silver - ordnade tre, två, tre, två - och däröver en av en karvskura bildad ginstam av silver, belagd med en blå roddbåt|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were granted on May 18, 1956.

The main activity in this island community has always been fisheries, especially for herring. The 10 herring in the arms thus symbolise the 10 main islands in the municipality, Björkö, Fotö, Grötö, Hyppeln, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Knippla, Rörö and Öckerö. The chief also shows a local fishing boat.


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature : Nevéus and de Waern, 1992