Örebro län

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Sweden.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Sweden > Sveriges Kommunvapen
Sweden.jpg

ÖREBRO LÄN

Province (Landskap): Närke, Värmland, Västmanland

Arms of Örebro län

Official blazon

Sköld kluven av Värmlands (I fält av silver en blå örn med röd beväring) och Västmanlands vapen (I fält av silver ett blått, uppskjutande treberg med tre röda lågor) och däröver i en ginstam Närkes vapen (I rött fält två korslagda pilar av guld med spetsar av silver, i varje vinkel åtföljda av en röd ros av silver).

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1944.

The arms are a combination of the arms of Närke (chief), Värmland (eagle) and Västmanland (mountains with flames).

Arms of Örebro län

The arms as shown by Liljeblad, 1878

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature : Nevéus and de Waern, 1992