17th Infantry Regt Bohuslän Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

17TH INFANTRY REGT BOHUSLÄN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 21 December 1720 by amalgamating one Squadron from the Riksäkedrottningens livregemente till häst and the Bohusläns dragonskvadron
Named Bohusläns kavalleri- och dragonregmente, in 1727 reorganised as Bohusläns dragonregemente. In 1791 become Infantry.
Disbanded : 1992
Garrison : Uddevalla


Arms of 17th Infantry Regt Bohuslän Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 17th Infantry Regt Bohuslän Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I fält av silver Bohusläns vapnenbild, en krenelerad röd fästning, försedd med ett krenelerat rött torn och två portar av guld med svarta gångjärn och lås samt
åtföljd till höger av ett blått svärd och till vänster av ett mot fästningen upprest blått lejon med beväring av guld. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Ther Regimental Coat of Arms shows the Provincial Arms of Bohuslän with Infantry Insignia.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature:Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.