1st Feodosiya Marine Infantry Battalion, Ukrainian Navy