2nd Signals Regiment Göta Signals Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

2ND SIGNALS REGIMENT GÖTA SIGNALS REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1962 and in 1984 was reduced to a Battalion under the Life Regiment Hussars
Disbanded : 1997
Garrison : Karlsborg

Arms of 2nd Signals Regiment Göta Signals Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 2nd Signals Regiment Göta Signals Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I blått fält regementets vapenbild, ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden lagd över ett knippe av viggar av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Lion here symbolises the Göta name. The Lightning Bolts are the Signal Symbol.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Old Pattern Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen and New Pattern Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.