2nd Train Regiment Göta Train Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

2ND TRAIN REGIMENT GÖTA TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1891 as Göta trängbataljon, 1902 renamed Första Göta trängkår and in 1904 Göta trängkår
In 1947 the Corps become a Regiment, Today the only Remaining Train Regiment of the Swedish Armed Forces
it is named Trängregementet (Train Regiment) see The Train Regiment, Swedish Army
Garrison : Stockholm (1891-1892), Karlsborg (1892-1905) and Skövde (1905-present).


Coat of arms (crest) of the 2nd Train Regiment Göta Train Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I blått fält regementets vapenbild, tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring.
Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Göta symbolism with the Wheel and Swords of the Train Troops.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.