Aa en Hunze

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AA EN HUNZE

Provincie : Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1998 Anloo, Gasselte, Gieten, Rolde


I : 18 maart 1999


"In sinopel een getralied tweelingkruis van goud, in het eerste kwartier vergezeld van een leliekroon van goud, gevoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee reebokken van natuurlijke kleur."


Aa.jpg


Oorsprong/verklaring

Combineren van de wapens van de vier opgeheven gemeenten was, gezien de verschillende symbolen en schildhouders, niet mogelijk. Er is dus gekozen voor het ontwerpen van een geheel nieuw wapen.

De hoofdkleur is groen, hetgeen het agrarische karakter van de gemeente weergeeft. Het, unieke, kruis symboliseert de vanouds belangrijke verkeerswegen door het gebied. De gemeente wordt doorkruist door de N33 en N34, die beide teruggaan op belangrijke middeleeuwse routes. Tevens waren beide wegen de eerste wegen in Drenthe die in de vorige eeuw werden verhard. De wegen zijn verder van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het gebied. Tevens symboliseert het kruis de vier samenstellende gemeentes.

De leliekroon in het eerste kwartier symboliseert de Etstoel, van de Middeleeuwen tot 1688 het belangrijkste juridische college van Drenthe. Dit college vergaderde op drie plaatsen, allen gelegen in de gemeente. In 1688 werd het naar Assen verplaatst. Er is gekozen voor een leliekroon, aangezien het symbool avn het Landschap Drenthe altijd de H. Maria is geweest. Haar symbool is de lelie. De plaatsing in het eerste kwartier is esthetisch, maar geeft ook aan dat de vergaderplaatsen in het noorden van de gemeente liggen.

De schildhouders zijn als nieuwe schildhouders gekozen, omdat de schildhouders van de oude gemeenten een te locaal karakter hadden. De ree is een typisch dier in de gemeente en geeft tevens de aanwezigheid van diverse natuurgebieden in de gemeente weer.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Informatie verkregen van de gemeente.