Akersloot

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Akersloot/Arms (crest) of Akersloot
AKERSLOOT

Country : Netherlands
Netherlands.jpg



Province : Noord Holland
Noordholland.jpg



Incorporated into:


Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met 3 akers van synople. Het schild gedekt met een kroon van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816.

Het wapen is waarschijnlijk sprekend bedoeld : eikels zijn akers. Dat de naam Akersloot afgeleid is van eikel is onomstreden.

Het wapen zou al gevoerd zijn op een zegel uit 1357, een afbeelding daarvan is echter niet bekend. Op een later zegel, daterend uit de 16e eeuw, is het schild vergezeld van een eiketak met afhangende vruchten.

Over de kleuren is weinig bekend. Aan het eind der 18e eeuw wordt een schild van keel met gouden eikels genoemd, zoals uit het onderstaande rijmpje zou blijken:

  • drie akertjes in 't rood
  • is 't wapen van Akersloot;

of de variant:

  • drie ekers op 't rodd
  • is 't wepen van Ekkerslot.

Ook in allerlei andere geschriften en afbeeldingen zijn de eikels als goud in rood aangegeven, zoals ook bij van Ollefen en Bakker, zie onder, die de eikels ook 1 en 2 weergeven. Waarom de gemeente het veld van zilver en groene eikels heeft aangevraagd is niet duidelijk.

De burgemeester stuurde in 1816 een zwart-wit tekening in, met een duidelijk zilveren veld,zonder kleurvermelding, alleen dat het wapen "zedert onheuchelyke jaren"gevoerd was. Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad van Adel zelf de kleuren geïnterpreteerd. In 1839 staat in Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek nog steeds dat het gouden eikels in rood zouden moeten zijn.

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Van Ollefen en Bakker, 1793; Belaerts van Blokland, 17??, Van Mullem, 1946


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg