Amby

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AMBY

Provincie : Limburg
Opheffing : 1970 Maastricht, Meerssen
Toevoegingen : -

I : 26 oktober 1895
" Gedeeld: rechts van zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en geklauwd van goud; links in keel de H.Walburgis, aanziende met een gouden nimbus om het hoofd, gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in Benedictijner ordekleed, bestaande in een wit kloostergewaad met een kap van sabel, in de linkerhand een abbatialen kromstaf en in de rechter een vaas, beide van goud; rechts aan de voeten vergezeld van eene koninklijke kroon van goud."

Wapen van Amby / Arms of Amby

Oorsprong/verklaring

Amby stond altijd onder de schepenbank van Meerssen. In 1661 werd de schepenbank Meerssen-Amby een der hoofdschepenbanken van het land van Valkenburg. De kerkpatroon is de H.Walburgis.

Van de schepenbank zijn geen zegels bekend. Het wapen is in 1895 ontworpen en is een combinatie van de leeuw van Valkenburg en de pariochieheilige.

Wapen van Amby

Poststempel 1969

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900