Ammerzoden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


AMMERZODEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1999 Maasdriel
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
" Van zilver beladen met 2 gebetresseerde en contragebetresseerde fasces van keel; het schild gedekt met een kroon van goud en 5 fleurons van hetzelfde, en vastgehouden door klimmende leeuwen in hunne natuurlijke kleur."

Arms (crest) of Ammerzoden

Oorsprong/verklaring

Het kasteel en heerlijkheid Ammerzoden worden voor het eerst genoemd in 1354, als bezit van Arnt van Herlaar. De daaropvolgende eeuw volgen de heren elkaar snel op, tot in 1494 het geheel in bezit komt van Otto van Arkel. Het geslacht Van Arkel blijft dan tot 1694 in bezit van de heerlijkheid en het kasteel. Het wapen Van Arkel, de twee dubbelgekanteelde dwarsbalken gaan over in het heerlijheidswapen, ook nadat in de 18e eeuw diverse andere families de heerlijkheid in bezit kregen.

De leeuwen en de kroon werden in 1815 aangevraagd. De reden is onbekend, daar het gehele gemeentearchief in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. Wel voerden Thomas Walraven Van Arkel en zijn vrouw (midden 17e eeuw) al een kroon en twee leeuwen rond hun alliantiewapen.

In het originele register zijn de leeuwen als half-aanziend weergegeven en is de kroon een zogenaamde antieke gravenkroon, dwz met 6 punten in plaats van parels en bladeren. Op de in 1946 uitgegeven copie van het wapendiploma zijn de leeuwen echter aanziend en is de kroon vervangen door een vijfbladerige kroon. Dit laatste is dus meer volgens de beschrijving. Door het vernieuwde diploma is de daarbij behorende afbeelding ook de officiële versie geworden

Wapen van Ammerzoden/Arms (crest) of Ammerzoden

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Ammerzoden/Arms (crest) of Ammerzoden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Ammerzoden

Poststempel 1973
Wapen van Ammerzoden/Arms (crest) of Ammerzoden

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Ammerzoden

Het wapen op een envelop 1993


Literatuur: Dumont en Kleijnen, 1992


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg