Appeltern

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


APPELTERN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1984 Wamel (1985 West Maas en Waal)
Toevoegingen : 1818 Alphen (Gld)

I : 11 januari 1867
" Een gekroond schild van goud beladen met een Sint Andrieskruis, geschakeerd van keel en zilver."

NB : De kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Arms (crest) of Appeltern

Oorsprong/verklaring

In een brief van 29 juli 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de heerlijkheid en de gemeente geen wapen voerden. Hij wilde echter wel een wapen voeren en wachtte op suggesties van de Hoge Raad van Adel . Deze bleven echter uit en de gemeente bleef zonder wapen tot tot de burgemeester in een kerkraam in Gouda in 1864-66 een wapen 'Van Appeltern' ontdekte. Of deze familie iets heeft uitgestaan met het dorp is echter onbekend.

Wapen van Appeltern/Arms (crest) of Appeltern

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Appeltern/Arms (crest) of Appeltern

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel , Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink