Asperen

From Heraldry of the World
Revision as of 06:26, 12 April 2022 by Knorrepoes (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,384
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,101

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)
ASPEREN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1986 Vuren (1987 Lingewaal (2019 West Betuwe))
Toevoegingen : -

I : 24 december 1817
" Van zilver beladen met een vijftorennigen burg in zijne natuurlijke verwen, voerende onder de hameide een schildje van zilver waarop 2 gebretesseerde en contragebretesseerde fascen van keel."

Wapen van Asperen / Arms of Asperen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een afbeelding van de stad, met in de poortopening het wapen van Arkel. Asperen was lange tijd in bezit van de Heren van Arkel. Er is echter ook een ouder geslacht Van Asperen bekend, die echter een wapen met drie wassenaars voerden (14e eeuw).

In een brief van de burgemeester van 12-4-1815 wordt vermeld dat het van een zegel afgeleid is, waarop tevens een rondschrift Sigillum Oppidi Asperensis (zie afbeelding onder), maar verder worden geen historische gegevens vermeld.
Het bovenstaande zegel wordt door vdBergh als 17e eeuw gedateert en omschreven als een getinneerde poort met 3 gedekte torens met windvanen, waarachter nog 2 dergelijke torens zichtbaar zijn. In de open poort een schild met het wapen Arkel, zie de afbeeldingen hieronder.

Arms of Asperen

Het wapen afgebeeld op een boek over de stad uit 1745
Arms of Asperen

De zegels van de Baronnen, Baronie en Stad Asperen
Wapen van Asperen

Het zegel van Asperen (1802)
Wapen van Asperen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Asperen / Arms of Asperen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Asperen

Poststempel 1975
Wapen van Asperen / Arms of Asperen

Het wapen op een Newa bandje

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literatuur : archief Hoge Raad van Adel ; Van den Bergh, 1878; Gelre, 1414