Avereest

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


AVEREEST

Provincie : Overijssel
Opheffing  : 2001 Hardenberg
Toevoegingen : -

I : 30 december 1888
" In sabel eene golvende fasce van zilver, vergezeld boven van een van keel gebonden korenschoof van goud, geplaatst tusschen 2 klaverbladen van hetzelfde; en van onderen van 2 kruislings geplaatste veenspitters van zilver, met de stelen van goud naar omlaag."

NB : op het diploma omgeven door de tekst Gemeentebestuur van Avereest.

Arms (crest) of Avereest

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de middelen van bestaan ter plaatse, namelijk veeteelt, akkerbouw en turfsteken.

De dwarsbalk zou de grensrivier de Reest voor kunnen stellen. In de raadsvergadering van 5 juli 1888 doet wethouder Paul van der Elst een voorstel om voor de gemeente een wapen te voeren. De raad stemt hier mee in en burgemeester en wethouders worden uitgenodigd om met een voorstel te komen. Hiertoe wendt het college zich schriftelijk tot de Secretaris van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage. De secretaris doet het gemeentebestuur enige suggesties aan de hand, waarbij de burgemeester zich ook laat adviseren door J.W.H. Waanders te Zwolle. In eerste instantie komt op beide ontwerpen een schip voor, om het belang van de scheepvaart voor Avereest uit te drukken. De heer Waanders meent echter dat het wapen van de familie Van Dedem een prominente plaats zou moeten hebben in het gemeentewapen "want zonder dat Van Dedem de vaart gegraven had, was Avereest nooit Avereest geworden".

Op advies van Waanders wordt de heer M. de Lion ingeschakeld, welke wapentekenaar bij de Hoge Raad van Adel is. Na een aantal ontwerpen en heen en weer gecorrespondeer wordt op 30 december 1888 door Koning Willem III het bovenstaande wapen toegekend, zonder schip of wapen van Van Dedem.. Ook de kroon op het schild werd niet gehonoreerd, omdat Avereest niet in de Staten van Overijssel vertegenwoordigd was.

Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Avereest

Stempel van de gemeente +/- 1900
Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Briefhoofd, +/- 1955
Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Briefhoofd, +/- 1980
Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Avereest

Poststempel 1975
Wapen van Avereest/Arms (crest) of Avereest

Poststempel 1985


Literatuur: Sierksma, 1962; archief gemeente Avereest


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg