Baaium

From Heraldry of the World
Revision as of 14:59, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BAAIUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

;Doorsneden : I in zilver drie Gothische nissen van keel; met in iedere nis een baksteen van hetzelfde; II in azuur twee schaapskoppen van zilver en een korenschoof van goud; geplaatst 2 en 1.

Wapen van Baaium

Oorsprong/verklaring

Het bovenste deel van het wapen is afgeleid van het doopvont in de plaatselijke kerk. Het doopvont is van rood zandsteen en heeft een bijzondere decoratie, namelijk drie gothische nissen. Deze nissen zijn overgenomen in het wapen. De drie rode blokken zijn bakstenen en staan voor de middeleeuwse baksteenovens in het dorp.

Baaium2.jpg

Het doopvont van Baaium (bron)

Het onderste deel, met twee schapenkoppen en een korenschoof, symboliseert het agrarische karakter van het dorp. De blauwe kleur is afkomstig van het wapen van Littenseradeel


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Wapen en Flaggen, uitgave gemeente Littenseradiel, 2000.