Baarn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BAARN (ook : Baarn en Vuursche)

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : 1857 De Vuursche

I : 10 juni 1818
" Een blauw veld beladen met een gouden bisschop."

Wapen van Baarn

II : 5 maart 1867
" Van lazuur beladen met een springend paard van zilver, getoomd van keel en geleid door een Romeinschen slaaf van goud. Het schild gedekt met eene gouden gravenkroon en gehouden door 2 naar voren gekeerde leeuwen in natuurlijke kleur, onder aan het schild een lint van keel, waarop het motto :'Vis Temperata Fortior'."

Wapen van Baarn

III : 18 september 1969
" In azuur een bisschop van goud."

Wapen van Baarn

Oorsprong/verklaring

Het wapen met de bisschop is in feite het oude wapen van de stad Baarn. De stad voerde sinds 1350 een bisschop in het wapen. Ook het oudst bekende zegel, uit 1443, vertoont een bisschop. De bisschop kan óf St.Nicolaas, óf de bisschop van Utrecht, Sueder van Culemborgh zijn. Deze laatste verleende Baarn de stadsrechten In 1647 werden de kleuren gewijzigd in zilver op rood, de kleuren van het sticht Utrecht. Echter bij de verlening van het wapen in 1818 werden de kleuren omgezet tot de rijkskleuren.

Na de samenvoeging met de Vuursche werd het tijd voor een nieuw wapen. De burgemeester stelde daarop het tweede wapen voor in de raadsvergadering, waar het met unanieme stemmen werd aangenomen. Dit wapen vond men zeer representatief voor de gemeente waar het vorstelijk paleis Soestdijk lag.

De oorsprong van dit, door de Hoge Raad van Adel overgenomen wapen, is een beeldengroep in Stuttgart. Een goede kennis van de burgemeester, Mevr E.J.Hulft baronesse Taets van Amerongen, had een schets gemaakt van deze beeldengroep op haar reis met Koningin Sophie. In het begin van de 20e eeuw zijn er een aantal keren stemmen opgegaan om dit, hoewel fraaie, wapen weer te vervangen door de heilige. Het tweede wapen had nu eenmaal vrij weinig met de plaats zelf te maken.

In 1926 werd op verzoek van een aantal plaatselijke notabelen een schilderij, voorstellende het oude wapen met de bisschop onthuld in het plaatselijke verenigingsgebouw. Deze poging om het oude gemeentewapen weer te herstellen, vond blijkbaar geen weerklank onder de raad.

Al in 1939 kwamen er stemmen op in de gemeente en de pers om het oude wapen te herstellen. Daar werd, mede door de oorlog, niets mee gedaan. In het begin van de 60er jaren kwam er opnieuw protest, ook dat vond geen weerklank in de gemeenteraad. In 1965 herhaalde dit zich, maar nu vroeg de gemeenteraad de Hore Raad van Adel om advies. Dit leidde er uiteindelijk in 1969 toe dat het oude wapen opnieuw is verleend.

Wapen van Baarn / Arms of Baarn

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Baarn / Arms of Baarn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Baarn

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Baarn

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Baarn

Poststempel 1985
Baarn.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel|}
Wapen van Baarn

Wapen op een ansichtkaart +/- 1905

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Sierksma, 1967; Den Uyl,1957; vdBergh, 1878; Anonymous, 1967; Anon. 1926