Barradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARRADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Het Bildt (2018 Waadhoeke), Franekeradeel (2018 Waadhoeke), Harlingen
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee."

NB : gevoerd met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Barradeel / Arms of Barradeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is waarschijnlijk ontstaan tussen 1622 en 1661. Het paalwerk bestond vroeger uit 5 stukken, als symbool van het waterschap De 5 Deelen. De korenschoof werd vroeger ook boven de dijk afgebeeld en niet erop. Het wapen zelf stelt land-dijk-zee voor.

Wapen van Barradeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Barradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Barradeel / Arms of Barradeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Barradeel / Arms of Barradeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Barradeel

Poststempel 1974

The arms show the local geographical situation, land-dike-sea. The arms were probably devised between 1622 and 1661, when the arms were first mentioned. Originally the (wooden) dike was made of 5 pieces, as a symbol for the local waterboard De 5 Deelen ("the five parts"). Prior to 1818 the wheatsheaf was shown in front of the dike instead of on the dike.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma,1962