Bavel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BAVEL

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Breda

Het volgende dorpswapen is bekend :

" In zilver een koe van keel, staande op een grasgrond van sinopel; een schildhoofd van keel, waarin drie naast elkaar geplaatste andrieskruisen van zilver. "

Wapen van Bavel / Arms of Bavel

Oorsprong/verklaring

De koe is het symbool van St. Brigida, de kerkpatroon van Bavel. De kruisjes zijn afgeleid van het wapen van Breda. Zie ook het wapen van Nieuw Ginneken.


Literatuur : Besluit Gemeenteraad Nieuw Ginneken, 10-12-1996.