Bedum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BEDUM

Provincie : Groningen
Opheffing : 2019 Het Hogeland
Toevoegingen : -

I : 4 april 1892
" Van lazuur beladen met eene schuinslinks geplaatste spade van zilver met steel van sabel, gekruist met een schuinsrechts geplaatst kruis van goud en een zilveren wetstafel op het kruispunt of in het midden van het schild gesteld. Het schild gedekt met eene gouden kroon van 5 fleurons."

Wapen van Bedum/Arms (crest) of Bedum

Oorsprong/verklaring

Het wapen symboliseert de ontstaansgeschiedenis van de gemeente onder invloed van de geestelijken Walfridus en Liudger. Zij begonnen met de aanleg van dijken (spade), brachten het Christendom (kruis) en wetgeving (wetstafel).

De gemeente had eerst een wapen aangevraagd met de H. Walfridus als monnik, met een schop en wetstafel in de hand en staande op een dijk, gelegen in een waterplas. Aangezien er geen achtergrondinformatie was bijgevoegd, vroeg de Hoge Raad van Adel eerst om deze informatie. Nadat deze aangekomen was, besloot de Hoge Raad van Adel dat de symboliek achter het wapen weliswaar juist was, maar dat er toch wel wat aan het wapen moest veranderen. Ten eerste was de H.Walfridus hoogstwaarschijnlijk geen monnik (zijn vrouw overleefde hem), en ten tweede was de voorstelling teveel een plaatje.

De Hoge Raad van Adel stelde daarop het volgende wapen voor : "Gedeeld : I in azuur een schop van natuurlijke kleur en II in keel een kruis van goud. " De Hoge Raad van Adel liet hierop de wetstafel dus vallen. De gemeente wilde die echter handhaven, zodat uiteindelijk het latere wapen ontstond.

Wapen van Bedum/Arms (crest) of Bedum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bedum/Arms (crest) of Bedum

Briefhoofd, +/- 1985

Literatuur: Visser en Buist, 1992; Archief Hoge Raad van Adel (brievenmap 1891).


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg