Beers

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BEERS

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1994 Cuijk, Grave (2022 Land van Cuijk)
Toevoegingen : 1942 Gassel, Linden (ged)

I : 16 juli 1817
" Van azuur beladen met het beeld eener bisschop van goud en een schildje van azuur beladen met een kruis van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening, de bisschop houdt een kerk en een kromstaf in de hand en het bijschildje is gezoomd van goud.

Wapen van Beers / Arms of Beers

II : 24 juli 1965
" Gevierendeeld : I en IV in azuur, omzoomd van goud, een kruis van goud, II in azuur een gestrikt lint van goud, III in azuur de letter T van goud, achter het schild staande de figuur van de H.Lambertus, gekleed met albe en kazuivel, gedekt met een bisschopsmijter, houdende in de rechterhand een kerk en in de linkerhand een kromstaf, de krul naar buiten gewend, alles van goud."

Wapen van Beers / Arms of Beers

Oorsprong/verklaring

De bisschop in het oude wapen is de H.Lambertus, patroonheilige van Beers. Het oudste schependomszegel is bekend uit 1508 en geeft ook St. Lambertus met het schildje. De betekenis of achtergrond van het schildje is niet bekend.

Van den Bergh noemt het volgende zegel voor Beers uit de 18e eeuw: een schild met 3 dwarsbalken en 8 merletten, met als randschrift Gemeentebestuur van Beers. Dit is het wapen van het land van Cuijk.

Het kruis uit het bijschildje is overgenomen in het nieuwe wapen samen met het lint uit het oude wapen van Linden en een St.Anthoniuskruk voor Gassel.

Beers.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Beers / Arms of Beers

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Beers / Arms of Beers

Poststempel 1985
Wapen van Beers / Arms of Beers

Poststempel 1989
Wapen van Beers / Arms of Beers

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Beers / Arms of Beers

Het wapen in het dorp (bron)

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"Gevierendeeld : I en IV in keel een kruis van goud; II in goud een lint van keel; III in goud de letter T van keel. Het schild gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Beers

In dit ontwerp zijn de kleuren gewijzigd en aangepast aan de kleuren van het land van Cuijk. Tevens is de schildzoom om het kruis van Beers vervallen, aangezioen dat niet overeenkwam met historische bronnen. Tenslotte werd de schildhouder vervangen door de normale gemeentekroon.

Als dorpswapen voor het dorp Beers werd als wapen een gouden kruis in rood voorgesteld (1e kwartier van het voorgestelde gemeentewapen).

Door de opheffing van Beers zijn deze ontwerpen nooit uitgevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : vdBergh, 1878; Brekel, 1992