Beilen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BEILEN

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Assen, Hoogeveen, Middenveld
Toevoegingen : -

I : 2 oktober 1934
" In sinopel 2 van elkander afgewende bijlen van zilver, gesteeld van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen. Schildhouders : ter rechterzijde een wildeman, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand over den schouder dragende een voor den eeredienst bestemde steenen bijl met houten steel, alles van natuurlijke kleur; ter linkerzijde een geestelijke, van natuurlijke kleur, gekleed in een gewaad van sabel, dragende op de vrije hand een witten valk van natuurlijke kleur."

Wapen van Beilen / Arms of Beilen

Oorsprong/verklaring

De beilen zijn een sprekend symbool voor de gemeente, terwijl de wildeman duidt op de vondsten van tempelresten en offerbijlen in het Looveen in de gemeente, wat er op duidt dat het een belangrijk centrum voor godsdienstig leven is geweest. De geestelijke duidt op het feit dat de kerk te Beilen jaarlijks een witte valk moest leveren aan de kerk van Steenwijk.

In 1931 was een eerste ontwerp ter bespreking ingebracht in de gemeenteraad. Daar er geen historische zegels of wapens bekend waren, werd uitgegaan van de naam Bijl-loo oftewel, een (met bijlen) uitgehakte open plek. Het wapen vertoonde twee bijlen in een boomstronk en als schildhouders twee beren. Dit wapen werd later vereenvoudigd tot het bovenstaande wapen.

Wapen van Beilen / Arms of Beilen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Beilen

Briefhoofd, +/- 1985

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962; Het Vaderland van 17-09-1931.