Beilen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BEILEN

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Assen, Hoogeveen, Middenveld
Toevoegingen : -

I : 2 oktober 1934
" In sinopel 2 van elkander afgewende bijlen van zilver, gesteeld van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen. Schildhouders : ter rechterzijde een wildeman, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand over den schouder dragende een voor den eeredienst bestemde steenen bijl met houten steel, alles van natuurlijke kleur; ter linkerzijde een geestelijke, van natuurlijke kleur, gekleed in een gewaad van sabel, dragende op de vrije hand een witten valk van natuurlijke kleur."

Wapen van Beilen/Arms (crest) of Beilen

Oorsprong/verklaring

De beilen zijn een sprekend symbool voor de gemeente, terwijl de wildeman duidt op de vondsten van tempelresten en offerbijlen in het Looveen in de gemeente, wat er op duidt dat het een belangrijk centrum voor godsdienstig leven is geweest. De geestelijke duidt op het feit dat de kerk te Beilen jaarlijks een witte valk moest leveren aan de kerk van Steenwijk.

In 1931 was een eerste ontwerp ter bespreking ingebracht in de gemeenteraad. Daar er geen historische zegels of wapens bekend waren, werd uitgegaan van de naam Bijl-loo oftewel, een (met bijlen) uitgehakte open plek. Het wapen vertoonde twee bijlen in een boomstronk en als schildhouders twee beren. Dit wapen werd later vereenvoudigd tot het bovenstaande wapen.

Wapen van Beilen/Arms (crest) of Beilen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Beilen

Briefhoofd, +/- 1985


Literatuur: Sierksma, 1962; Het Vaderland van 17-09-1931.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg