Bellingwedde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BELLINGWEDDE

Provincie : Groningen
Opheffing : 2018 Westerwolde
Toevoegingen : 1968 Bellingwolde, Wedde

I : 23 april 1969
" Gegeerd van azuur en goud, de geren van azuur beladen met een lelie van goud, gericht vanuit het middelpunt van het schild: een hartschild geschuinbalkt van azuur en zilver van 10 stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Bellingwedde

Oorsprong/verklaring

De blauwe vlakken in het gele veld duiden op de vele overstromingen in dit gebied. De lelies zijn afkomstig van het wapen van de Praeremonstratenzer orde, die een klooster hadden te Palmar in Reiderland. Dit klooster zou in de middeleeuwen een centrumfunctie in het gebied gehad hebben. Het klooster telde in de 13e eeuw maar liefst 190 monnikken, maar werd in 1478 verlaten, vanwege overstromingsgevaar van de Dollard. Het verdween in 1520. Het klooster kwam als geheel voor in het oude wapen van Bellingwolde (zie aldaar).

Opname van het klooster in het nieuwe wapen zou tot een onoverzichtelijk geheel leiden met het wapen van Wedde. Gedacht werd eerst aan een gedeeltelijke opname van het wapen der Praemontstratenzer orde (van azuur, bezaaid met lelies van goud , waaroverheen twee gekruiste kromstaven van hetzelfde), maar ook dit leidde tot onoverzichtelijke wapens. Uiteindelijk is gekozen voor opname van 4 lelies voor het klooster en de kleuren van de orde.

Het hartschild is het wapen van Schenk van Toutenburg, eerste heer van Wedde na de Gelderse overheersing. Dit wapen staat op de poort van het kasteel te Wedde, dat afgebeeld werd in het oude wapen van Wedde. Zie ook Frederik Schenck van Toutenburg.

Wapen van Bellingwedde / Arms of Bellingwedde

Het wapen op een grenssteen, 2013
Wapen van Bellingwedde / Arms of Bellingwedde

Briefhoofd, +/- 1990

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Visser en Buist, 1992; Bontekoe, 1969 (1994)