Bennebroek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Bennebroek/Arms (crest) of Bennebroek
BENNEBROEK

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgIncorporated into:


Loading map...
Official blazon
Dutch In keel een dwarsbalk van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 januari 1971.

Het wapen was, zonder kroon, al in 1819 aan de gelijknamige heerlijkheid verleend en sindsdien officieus door de gemeente gevoerd.

De oudste vermelding van dit wapen dateert uit rond 1500 en werd gevoerd door het geslacht van Bennebroek uit Haarlem. Dit geslacht is echter niet aanwijsbaar uit Bennebroek afkomstig. Wel werd het als heerlijkheidswapen gevoerd.

In 1653 werd de heerlijkheid Bennebroek afgesplitst van Heemstede en de eerste heer, Adriaan Pauw, vierendeelde daarop zijn wapen met dit wapen.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrjiver wordt het wapen alsvolgt beschreven:
"In azuur een pauw van zilver, dragende om zijn nek aan een lint van keel een schildje van keel, beladen met een dwarsbalk van goud."
Het schild is hier dus niet meer gevierendeeld. Wel is de pauw duidelijk afkomstig van Adriaan Pauw.

In het manuscript Schoemaker wordt echter een geheel ander wapen vermeld, namelijk in zilver een boom van natuurlijke kleur, waarop drie vogels van sabel, het geheel op een grond van sinopel. Het lijkt er op dat hij zich heeft vergist met een West-Fries boomwapen.

Literatuur: Beelaerts van Blokland, 17??; Schutte, 1977; Van Ollefen en Bakker, 1793; Schoemaker, 17??


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg