Bennebroek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BENNEBROEK

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2009 Bloemendaal
Toevoegingen : -

I : 26 januari 1971
" In keel een dwarsbalk van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Bennebroek

Oorsprong/verklaring

Het wapen was, zonder kroon, al in 1819 aan de gelijknamige heerlijkheid verleend en sindsdien officieus door de gemeente gevoerd.

De oudste vermelding van dit wapen dateert uit rond 1500 en werd gevoerd door het geslacht van Bennebroek uit Haarlem. Dit geslacht is echter niet aanwijsbaar uit Bennebroek afkomstig. Wel werd het als heerlijkheidswapen gevoerd.

In 1653 werd de heerlijkheid Bennebroek afgesplitst van Heemstede en de eerste heer, Adriaan Pauw, vierendeelde daarop zijn wapen met dit wapen.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrjiver wordt het wapen alsvolgt beschreven:
"In azuur een pauw van zilver, dragende om zijn nek aan een lint van keel een schildje van keel, beladen met een dwarsbalk van goud."
Het schild is hier dus niet meer gevierendeeld. Wel is de pauw duidelijk afkomstig van Adriaan Pauw.

In het manuscript Schoemaker wordt echter een geheel ander wapen vermeld, namelijk in zilver een boom van natuurlijke kleur, waarop drie vogels van sabel, het geheel op een grond van sinopel. Het lijkt er op dat hij zich heeft vergist met een West-Fries boomwapen.

Wapen van Bennebroek

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Bennebroek

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bennebroek

Briefhoofd 1972
Wapen van Bennebroek

Briefhoofd 1985
Wapen van Bennebroek

Poststempel 1973
Wapen van Bennebroek

Poststempel 1985
Wapen van Bennebroek

Het wapen op een envelop 1973

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Beelaerts van Blokland, 17??; Schutte, 1977; Van Ollefen en Bakker, 1793; Schoemaker, 17??