Bennekom

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BENNEKOM

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Ede
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 7 augustus 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte en er ook niet voor in aanmerking wilde komen.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel .